RWZI Den Bosch

De zuivering ligt op een terrein van 20 hectare aan de noordwestkant van Den Bosch. De huidige zuivering be­handelt sinds 1973 het afvalwater van huishoudens en be­drijven uit de gemeente Vught, de gemeente Heusden en gemeente ‘s-Hertogenbosch. De huidige zuivering is aan het eind van zijn technische levensduur en moet worden gerenoveerd. Daarnaast wil het waterschap inspelen op steeds strengere Europese eisen voor de kwaliteit van het gezuiverde rioolwater. Bovendien wil het Waterschap meer biogas uit het rioolwater halen.

Het project bestaat onder meer uit de nieuwbouw en reno­vatie in de waterlijn. Dit omvat onder andere de vervanging van het bestaande ontvangstwerk met roostergoedverwij­deringen en zandvanger en de uitbreiding in de waterlijn met 1 actiefslibtank en 2 nabezinktanks. Bovendien wor­den in de waterlijn 2 voorbezinktanks, 4 actiefslibtanks en 8 nabezinktanks gerenoveerd, inclusief het benodigde lei­dingwerk en alle elektrotechnische en mechanische instal­laties.

Tot het project behoort ook de uitbreiding van de sliblijn. Deze omvat de nieuwbouw van een slibbehandelingsge­bouw met ontvangstvoorziening voor extern slib, een op­slagvoorziening voor extern slib en een opslagvoorziening voor uitgegist slib.

In de sliblijn wordt ook de vergistingsinstallatie gereno­veerd. Als deze installatie gereed is gaat ook al het slib van de rioolwaterzuiveringen Aarle-Rixtel, Asten, Dinther en Vinkel naar Den Bosch. Hier wordt het slib gebruikt voor de productie van hoogwaardig biogas, dat bestemd is voor twee doeleinden: als transportbrandstof voor de vuilniswa­gens van de afvalstoffendienst en om stoom op te wekken voor het brouwproces van Heineken.

Voor de webcam op de zuivering zie: Webcam rioolwaterzuivering Den Bosch

Meer weten? Neem contact op!

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2