Onderdoorgang Ouddiemerlaan

Combinatie Mobilis TBIHegeman Bouw & Infra B.V. bouwt in opdracht van ProRail en gemeente Diemen de spooronderdoorgang te Diemen. De huidige spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan zorgt al jaren voor gevaarlijke situaties en voor veel oponthoud voor alle verkeersdeelnemers. Regelmatig moeten zij wachten voor het passerende treinverkeer. De nieuwe onderdoorgang moet daar verandering in brengen!

Het is een integraal project waarbij niet alleen een spooronderdoorgang wordt gerealiseerd, maar tevens de gehele stationsomgeving wordt aangepakt. Om de onderdoorgang te kunnen realiseren en om de aanliggende wijk Buitenlust en Spoorzicht bereikbaar te houden, wordt een tijdelijke omleiding gemaakt (inclusief tijdelijke bushaltes, fietsenstallingen en parkeerplaatsen) die dwars door het huidige station heen gaat. Hiervoor moet een tijdelijke overweg worden aangelegd en wordt het station tijdelijk aangepast. Als de tijdelijke voorzieningen gereed zijn kan de huidige overweg worden verwijderd en kan gestart worden met de bouw van de onderdoorgang en stationsomgeving. Om dit project te realiseren zijn vier treinvrije periodes ingepland.   

Als eerste worden de tijdelijke maatregelen getroffen en de omleiding aangelegd. De tijdelijke overweg wordt in de eerste treinvrije periode aangebracht. Hierna kan de bestaande overweg verwijderd worden en worden de damwanden en palen aangebracht. De damwanden in het spoor worden tijdens de tweede buitendienststelling aangebracht, waarna de bouwkuip deels kan worden uitgegraven. Het betonnen spoordek wordt voorgebouwd en in de derde buitendienststelling ingereden. Hierna wordt de bouwkuip verder ontgraven en kan gestart worden met het betonwerk van de toeritten en de waterkelder. Als de nieuwe onderdoorgang gereed is wordt de tijdelijke omleiding en overweg verwijderd en wordt het station aangepast en de stationsomgeving opnieuw ingericht.

Naar verwachting zal begin 2023 de ongelijkvloerse kruising gereed zijn en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. De artist impressions geven een mooie indicatie van de toekomstige situatie, waarin het station en de stationsomgeving naadloos in elkaar overgaan.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2