Duurzaamheid, Veiligheid en MVO

Op het gebied van veiligheid lopen wij altijd voorop. Niet alleen om de veiligheid van onze medewerkers, klanten en omstanders te garanderen, maar ook waar het gaat om cybersecurity. Zo hebben wij ruime ervaring op projecten waarbij gevraagd wordt om te voldoen aan de Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten 2017 (ABDO 2017).

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid zijn we gecertificeerd voor de hoogste trede van de CO2-prestatieladder. Daarnaast beseffen we ons terdege dat onze grootste CO2-uitstoot voortkomt uit ons wagenpark. Daarom stimuleren wij elektrisch rijden. Zo werken we eraan om onze uitstoot aantoonbaar terug te dringen.

Veiligheid

Ook hebben wij ons gecertificeerd voor trede 3 van de Veiligheidsprestatieladder. Daarmee bewijzen we dat we actief en proactief bezig zijn met dit onderwerp. Uit alle geledingen van onze organisatie komen mensen regelmatig bij elkaar om het thema veiligheid nog meer te integreren in onze bedrijfsvoering. We doen er alles aan om verwijtbare ongevallen te voorkomen, zodat iedereen ’s avonds weer veilig naar huis kan. Elke medewerker committeert zich aan de volgende vijf veiligheidsstappen:

  • Ik ben een positief voorbeeld voor anderen in V&G-houding en -gedrag.
  • Ik meld onveilige situaties.
  • Ik maak veiligheid bespreekbaar.
  • Ik voer uit volgens plan.
  • Ik spreek iedereen aan op (on)veilig werken. Ik waardeer dat anderen mij aanspreken op (on)veilig werken.

MVO

We excelleren aantoonbaar op het gebied van stages, leerlingbegeleiding en het invullen van onze sociale plicht bij opdrachtgevers (SROI). Al vroegtijdig gaan wij met onze opdrachtgevers om tafel om de SROI in te vullen, zodat we er een win/win-situatie van kunnen maken. Daarnaast bieden we uitstekende begeleiding aan jong talent, of het nu gaat om stagiaires, afstudeerders of starters. Daarbij verzorgen we op maat ‘training on the job’ via ons Young Development Programma.

Aantoonbaar oog voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid!

Veiligheid
Kwaliteit
Duurzaamheid
Awards
Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2