Over Hegeman

Onze missie

Onze missie is om maximaal te presteren op uitdagende projecten vanuit onze bouwkundige en civiele disciplines, samen met een tevreden opdrachtgever.

Onze visie

Wij excelleren op projecten met doorlopende bedrijfsvoering, complexe verkeersstromingen en logistieke uitdagingen. Wij werken vanuit een relatief kleine en slagvaardige organisatie waarbij gedreven medewerkers op laagdrempelige wijze samenwerken, elkaar in hun kracht zetten en continu willen verbeteren. Dit doen wij binnen een markt waarbij meer gevraagd wordt dan alleen een product. Wij bieden een dienst waarbij (zelf)kritisch gekeken wordt naar proces en omgeving vanuit een integrale benadering van ontwerp tot realisatie.

Onze strategie

Hegeman Bouw & Infra BV is een proces gestuurde organisatie waarbij ondersteunende afdelingen een geïntegreerd onderdeel zijn van het primaire proces. Vanuit de afdeling verwerving (commercie en tenderbureau) ligt de focus op het werven van nieuwe opdrachten en het centraal zetten van de klant. Zij  focust zich daarbij op het binnenhalen van opdrachten op basis van een reële kostprijsbegroting inclusief aanwezig risico/ kansenprofiel en passend bij het bedrijf.

Daarnaast zijn financiën en risicomanagement een geïntegreerd onderdeel van het proces. Door middel van ICT faciliteiten wordt dit ondersteund. Het HR beleid richt zich op de ontwikkeling van het personeel (de juiste man op de juiste plek) in het licht van de ontwikkeling van de organisatie.

Veiligheid heeft binnen de organisatie prioriteit nummer 1 mede in relatie tot beheersing van faalkosten. Zowel werkgever als medewerker moeten hierin eigen verantwoordelijkheid nemen (gedrag & houding).

Hegeman heeft bovengenoemde processen vorm gegeven in een matrix-structuur. Deze structuur geeft vorm aan de  strategie waarin de support afdelingen zoals Risicomanagement, Contractmanagement, Procesmanagement, Engineering, Inkoop, HR, KAM, Finance & Control en IT niet zijdelings betrokken zijn maar feitelijk onderdeel zijn van het project (Verwerving en Realisatie) en daarbij vanuit hun expertise ingezet worden van tender tot realisatie.

De matrixorganisatie wordt als volgt weergegeven: Matrix Organisatie

Duurzaamheid en MVO

Hegeman heeft haar strategie, missie en speerpunten verwoord in een beleidsverklaring. Minimaal eenmaal per jaar beoordelen we deze verklaring op actualiteit, toepasbaarheid en functionaliteit. Het beleid delen we met alle personen die voor of namens onze organisatie werkzaam zijn. We vertrouwen erop dat iedereen zich maximaal inzet om het beleid en hieraan gelieerde aspecten te respecteren en na te leven. Uiteraard vervult het management hierbij een voorbeeldfunctie.

Lees meer over onze visie op MVO>>

Aantoonbaar oog voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid!

Veiligheid
Kwaliteit
Duurzaamheid
Awards
Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2